Kvalita a automotive

Soustava řízení Baťa – Inspirace pro současnou praxi

Obsah:
Seminář "Soustava řízení Baťa" je zaměřen na rozvoj vybraných znalostí a praktických dovedností, potřebných pro účinné řízení v malých a středních podnicích, s využitím Baťovy filozofie podnikání. Seminář přinese účastníkům nejen informace o současných moderních metodách řízení, ale nabídne rovněž inspirativní přehled o řízení v rámci Soustavy řízení Baťa, včetně možností využití vybraných principů tohoto systému řízení v současných podmínkách praxe. Seminář je určen pro manažery a řídící pracovníky malých a středních podniků, stejně jako pro studenty a pedagogy manažerských oborů technických a ekonomických SŠ, VŠ a univerzit. Z obsahu semináře "Soustava řízení Baťa": - Baťa jako podnikatelský příklad, podstata a význam Baťovy filozofie - Soustava řízení Baťa (SŘB) – ekonomika, výroba, pracoviště, nákup, prodej, marketing, výchova a vzdělávání, péče o pracovníky, vztahy s regionem - Využití příkladů podnikatelské filozofie T. Bati v obchodních a prodejních činnostech - Přínosy a rizika navržených možností využití Baťova příkladu - Komplexní podniková integrace a Soustava řízení Baťa - Porovnání současných systémů řízení s vybranými principy SŘB - Etika podnikání, mezilidské vztahy, společenská odpovědnost organizací – přidaná hodnota pro podnikovou praxi
Lektoři:
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc., Ing. Šárka Janků, Ph.D.
Cena:
4 840 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.