Kvalita a automotive

Základy metody FMEA

Základy metody FMEA - Fungování, Analýza procesu, Analýza příčin a selhání, Zpracování výsledků.
Rozsah:
4 hodiny
Obsah:

Metoda FMEA a její využití při plánování a zlepšování kvality představuje týmovou analýzu možností vzniku vad u posuzovaného návrhu, ohodnocení jejich rizika a návrh a realizaci opatření vedoucích ke zlepšení kvality návrhu. Je to velice efektivní a účinná metoda plánování a zlepšování kvality.

  • Význam zabezpečování kvality v předvýrobních etapách, používané postupy a metody. 
  • Základní principy metody FMEA a její přínosy. 
  • FMEA návrhu produktu (DFMEA), postup aplikace: analýza současného stavu, hodnocení míry rizika, návrh a realizace opatření ke snížení míry rizika, opětovné hodnocení míry rizika. 
  • FMEA procesu (PFMEA), postup aplikace: analýza současného stavu, hodnocení míry rizika, návrh a realizace opatření ke snížení míry rizika, opětovné hodnocení míry rizika. 
  • Praktická aplikace metody FMEA 
  • Příklady, ukázky
  • Online test

Kurz Metoda FMEA je určen všem zájemcům působícím v oblasti managementu kvality, pracovníkům předvýrobních etap, vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení a všem, kteří usilují o dosažení spokojenosti zákazníků a co nejlepší výsledky podnikání.

Lektoři:
Ing. Vladimír Volko
Poznámka:

Informace k ONLINE kurzu:
1. Po uhrazení vložného obdrží každý účastník odkazy na 4 instruktážní videa, podklady ke studiu a kód pro přihlášení do online kurzu.
2. Dne ........... od 9.00 do 12.00 hodin proběhne živé ONLINE vysílání s lektorem.
3. Online kurz bude ukončen online testem.
4 .Po úspěšném absolvování online kurzu zašleme účastníkům Osvědčení poštou.

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ

Cena:
2 299 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.