Sociální služby a zdravotnictví

ZÁSADY KOMUNIKACE PŘI ŘEŠENÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ - kurz akreditovaný MPSV

KOMUNIKACE S PRAKTICKÝM ZAMĚŘENÍM
Obsah:
!!!! PŘIJĎTE SI K NÁM VYZKOUŠET KOMUNIKACI V PRAXI !!!!UVĚDOMUJETE SI DŮLEŽITOST SLOVA?MŮŽEME VZÍT SLOVO ZPĚT?MŮŽEME NĚKDY DODATEČNĚ POOPRAVIT, CO JEDNOU BYLO SDĚLENO? ➠Vzdělávací kurz je akreditován MPSV➠ OBSAHEM KURZU: ➠ASERTIVNÍ KOMUNIKACE ➠RACIONÁLNÍ KOMUNIKACE ➠BARIÉRY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE ➠KOMUNIKACE V KONFLIKTNÍCH A ROZMANITÝCH PRACOVNÍCH SITUACÍCH➠ CÍLEM KURZU JE: naučit účastníky zvládnout komunikační techniky v náročných situacích s klientem s demencí, s agresivním klientem, s depresivním klientem a umírajícím klientem. Seznámit účastníky rovněž se zásadami účinného jednání s příbuznými klientů. ➠VÝUKA PROBÍHÁ FORMOU PŘEVÁŽNĚ PRAKTICKÝCH CVIČENÍ A ŘEŠENÍ VLASTNÍCH PODNĚTŮ. ➠Na závěr kurzu absolventi obdrží OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu s akreditací MPSV ČR.
Lektoři:
Mgr. Eva ZWYRTKOVÁ
Poznámka:
VÝUKA V KURZU: 8:30 hod. - 14:30 hod.(prezence od 8:00 hod.) KURZ JE URČEN: ➠pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách) ➠ sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona) ➠ vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona) ➠fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona) !!!! V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO POČTU ZÁJEMCŮ LZE KURZ USPOŘÁDAT PŘÍMO V MÍSTĚ OBJEDNATELE !!!! V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.
Cena kurzu:
990 Kč vč. DPH
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.