Sociální služby a zdravotnictví

ZÁSADY KOMUNIKACE S KLIENTEM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kurz akreditovaný MPSV
Obsah:
Cílem kurzu je poskytnout účastníkům (pracovníkům v sociálních službách) základní informace o komunikaci se smyslově, tělesně a mentálně postiženými klienty. Pomocí nácviku konkrétních modelových situací dosáhnout toho, aby tyto formy komunikace přijali jako přirozenou a nezbytnou součást své profese. Obsah: * Zásady komunikace s klientem se sluchovým postižením * Zásady komunikace s klientem se zrakovým postižením * Zásady komunikace s klientem s tělesným postižením * Zásady komunikace s klientem s mentálním postižením Na závěr kurzu absolventi obdrží OSVĚDČENÍ O ABSOLVOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU s akreditací MPSV ČR.
Lektoři:
Bc. Eva Zwyrtková
Poznámka:
Seminář je akreditován MPSV Výuka: 8:30hod. - 16:20hod.(prezence od 8:00hod.) Určeno: *pracovníkům v sociálních službách – další vzdělávání (dle § 116 odst.9 Zákona o sociálních službách) * sociálním pracovníkům (dle § 111 Zákona) * vedoucím pracovníkům sociálních služeb (dle § 117a Zákona) * fyzickým osobám, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona) V případě většího počtu zájemců lze kurz uspořádat přímo v místě objednatele V ceně kurzu je zahrnuto malé občerstvení.
Cena kurzu:
990 Kč vč. DPH
Manažer akce:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,5MB, *.pdf)

Stáhnout

(1,4MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.