Auditor QMS, EMS, BOZP, ISMS, IATF, zdravotnictví, laboratoře a zkušebny

Zkušenosti a novinky v systémech managementu a auditování.

Informace o aktualitách v normách, legislativě v systémech managementu, včetně praktikých zkušeností
Obsah:
Náplní dvoudenního kurzu Zkušenosti a novinky v systémech managementu a auditování: je seznámení a aktuálním vývojem požadavků na systémy managementu a novinky v oblasti auditování: Revize normy ISO 19011 Požadavky normy ČSN EN ISO 9004 Seznámení s normou ČSN ISO 45001 Zkušenosti z auditování systémů managementu dle revidovaných norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 Aktuality pro oblast legislativy týkající se systémů managementu Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou formou písemného testu. Cílem kurzu Zkušenosti a novinky v systémech managementu a auditování je rozšířit účastníkům znalosti a předat praktické zkušenosti ze změn týkající se systémů managementu a auditů QMS, EMS, SM BOZP. Do kurzu jsou zařazena témata týkající se revizí norem, změn v legislativních předpisech, praktických zkušeností. Kurz není určen pro úplné začátečníky v daném oboru. Náplní kurzu je informovat o změnách v daných oblastech, ne podrobné seznamování se s obsahem norem, případně legislativními předpisy.
Lektoři:
Ing. Lumír Pektor, Ing. Martin Drastich, Ph.D., Ing. Kateřina Němčíková, Ing. Ivo Šnajdr, Ing. Bohuslav Novák, Ing. Gabriela Kašoková
Poznámka:
V ceně kurzu Zkušenosti a novinky v systémech managementu a auditování jsou zahrnuty učební texty a malé občerstvení. Absolvováním kurzu je splněn požadavek pro případnou recertifikaci na funkce Manažer nebo Auditor (jednou z povinností pro recertifikaci je doložit absolvování dvoudenního kurzu zakončeného testem). Na závěr kurz obdrží účastníci dvojjazyčné osvědčení o úspěšném absolvování. Prezence: 7:30 - 8:00 hod. Výuka: 8:00 - 16:00 hod.
Cena:
4 840 Kč vč. DPH
Manažer:
Ing. Gabriela Kašoková
602 491 061
g.kasokova@dtocz.cz

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.