Kvalita a automotive

Změnové řízení (vč. řízení odchylky) a řešení neshod

Jak systematicky řídit změny jako součást každodenních aktivit
Rozsah:
1 den, 8 hodin
Obsah:

• Etapy procesu řízení změny 

• Kategorizace změn (zákaznické, dodavatelské, legislativní aj.) 

• Základní metody řízení změn 

• Řízení změn vs. Řízení odchylky 

• Kompetence při řízení změn a organizační zajištění 

• Změnové řízení dle ČSN ISO 10007 

• Příčiny změnového řízení a jejich dopady 

• Změnový formulář 

• Náklady na (ne)kvalitu 

• Řešení neshod dle IATF 16949 - Řízení neshodného produktu – zákazníkem specifikovaný proces - Řízení podezřelého produktu - Řízení přepracovaného produktu - Řízení opraveného produktu • Specifické oblasti změnového řízení (automotive, strojírenství, stavebnictví aj.) 

• Praktické příklady a diskuze

Cílem kurzu "Změnové řízení (vč. řízení odchylky) a řešení neshod" je získat povědomí a naučit se, jak systematicky řídit změny jako součást každodenních aktivit. 

Kurz je určen pro manažery a auditory kvality, pro manažery nákupu a logistiky, pro techniky a inženýry kvality, pro prodejce, projektanty a konstruktéry, …

Lektoři:
Dr. Ing. Petr Řeháček
Poznámka:

Informace k ONLINE semináři:
1. Po uhrazení vložného obdrží každý účastník podklady ke studiu a kód pro přihlášení na seminář.  

2. Každý účastník obdrží k samostudiu učební texty.  

3. Dne 24. února 2021 od 8.00 hodin proběhne živé ONLINE vysílání s lektorem  

4. Po úspěšném absolvování semináře ONLINE zašleme účastníkům Osvědčení poštou.  

AKCI PRO VÁS PŘIPRAVÍME I NA KLÍČ U VÁS VE FIRMĚ

Cena:
3 025 Kč vč. DPH
Manažer:

Katalogy vzdělávání ke stažení

Stáhnout

(6,2MB, *.pdf)

Stáhnout

(2,7MB, *.pdf)

Kontakt


DTO CZ, s.r.o.
Mariánské náměstí 480/5
709 00 Ostrava - Mariánské Hory


Tel.: (+420) 595 620 111
Datová schránka: 7itt4x4


E-mail: dtocz@dtocz.cz
Mapa: Zobrazit sídlo DTO na mapě

Partneři

Český svaz vědeckotechnických společností je jediným zakladatelem a společníkem DTO CZ, s.r.o.